Lauri Heikkilä

kuva-heikkila1
kouluttaja, konsultti, työnohjaaja ja terapeutti

GSM 040 541 5893
lauri.heikkila (at) dlc.fi

Toiminta

Koulutan päätoimisesti NLP:tä, systeemistä ja narratiivista lähestymistapaa, luovaa ongelmanratkaisua sekä sosiaalialalla että yritysmaailmassa Suomessa. Olen kouluttanut myös Virossa, Venäjällä, Ukrainassa, Englannissa, Portugalissa, Ruotsissa ja Islannissa. Minulla on oma yritys Metamuutos Oy, jonka toimialana on yksilö- ja perheterapia, työnohjaus, konsultointi ja koulutus.

Tällä hetkellä kiinnostukseni kohde on tutkia ja mallintaa, miten Toyotan luoman organisaatiomallin periaatteita voi soveltaa työnohjauksessa, valmennuksessa ja organisaation kehittämisessä.

Ohjaavat periaatteet

  1. Tärkeintä on hyvä keskustelu
  2. Ihmiset kokevat tulevansa kuulluiksi
  3. Keskustelemme sellaista asioista, jotka ihmiset kokevat sillä hetkellä itselleen tärkeiksi ja merkityksellisiksi
  4. Keskustelu on sidottu käytännon päämääriin ja tavoitteisiin
  5. Hyvän tilan luominen on kaiken perusta
  6. Kykenemme tiedostamaan oman persoonamme ja kulttuurimme rakenteita ja sen, miten ne hallitsevat meitä

Peruskoulutus ja tutkinnot

Hum. kand., yhteiskunta- ja käyttäytymistieteet 1981
Filosofian kandidaatin tutkinto, Helsingin yliopisto, uskontotiede (laudatur), yleinen historia (syventävät opinnot), sosiologia (cum laude), Suomen historia, kansanrunous (approbatur) 1988
Ratkaisukeskeisen terapian kurssi 1989
NLP Practitioner 1991, NLP Master Practititioner 1992, NLP Associate Trainer 1993, NLP Trainer 1993
Koulutukset Kensington Consultation Centerissä 1996, 1998, 2000, 2002, 2004 ja 2005 (systeeminen lähestymistapa)
Narratiivisen terapian koulutus Dulwich Centerissä, Adelaidessa Australiassa 2003
Kansainvälinen narratiivisen terapian koulutus Dulwich Centerissä 2005-2006
Erityistason perheterapiakoulutus 2003–2005
Vaativan erityistason perheterapiakoulutus 2006–2008