Päivi Steffen

Matti Alpola

Huippuosaamisen profilointi

Tutkimme laaja-alaisesti ja intohimoisesti huippuosaamista ja onnistumisen maisemaa urheiluvalmennuksessa ja yrityselämässä.

Lehtiartikkeli Mallittamisesta
Virpi Horttana Valmentajalehti 1/2014
Erkka Westerlund Valmentajalehti
Esa Sievinen valmentaja 2014

Lisäksi olemme mallittaneet kaksi maailman parasta huippukirurgia; neurokirurgian professori Juha Hernesniemen ja professori Sakari Oravan (ortopedikirurgi ja traumatologi). Suuret kiitokset näille huipuille mahtavista tapaamisista heidän työpaikallaan.

HUIPPUOSAAMISEN PROFILOINTI

MAPS EQ

MAPS EQ on uusi innovatiivinen vaihtoehto kehityskeskusteluille. Olemme kehittäneet keskustelu- ja profilointimenetelmän, joka perustuu huippuosaamisen ja onnistumisen mahdollistavien elementtien tutkimiseen. Kehittämämme menetelmä synnyttää luovaa ja inspiroivaa työyhteisökulttuuria. Sen avulla voidaan rakentaa organisaatioon motivaatiota, energiaa ja laatua lisäävää vuorovaikutusta. Motivoitunut ja hyvinvoiva työntekijä tuottaa laatua ja auttaa yritystä menestymään.
EQ = energy & quality

MAPS 3D

MAPS 3D on kehittämämme metodi huippuosaamisen profilointiin esim. urheiluvalmennuksessa. MAPS 3D:ssä tutkitaan tarkemmin valmentajan ajatus- ja kokemusmaailmaa kolmella eri kartalla. Profiloinnilla etsitään mallitettavan valmentajan omaa ja uniikkia tapaa ajatella tekemisestään ja valmennuksestaan. Kokemuksemme on osoittanut, että huipulle on monta tietä. Huippuvalmentaja voi olla hyvin monenlainen.

MAPS tulee tekijöidensä nimien etukirjaimista. Menetelmän tiedon muodostustapaa voisi kutsua valmennusantropologiaksi tai – etnografiaksi. Profilointiprosessi muotoutuu mallittamisen kuluessa ja lopputulosta ei edes arvailla. Menetelmä vaatii kahden profiloijan yhteistä intressiä, uteliaisuutta ja erilaisuuden hyödyntämistä.