Päivi Steffen

Matti Alpola

Työnohjaus

Työnohjaus tukee oppimista ja kehittymistä muuttuvassa työelämässä.

Teemme tutkivalla työotteella ja löytämisen periaatteella yksilö- ja ryhmätyönohjauksia. Laatukriteerinä työnohjauksissamme on, että ne ovat ohjattaville hyödyllisiä, hyvää energiaa työhön tuovia ja hyvää keskustelukulttuuria edistäviä. Luotamme vahvasti älylliseen ja sopivasti älyttömäänkin keskusteluun ihmisten välillä. Työnohjaus on oiva väline työn laadun ja työhyvinvoinnin kehittämiseen.