Arvostava haastattelu ja positiivinen psykologia

Arvostava haastattelu ja positiivinen psykologia ovat välineitä, jotka saavat työyhteisöt toimimaan yhteisen tavoitteen suuntaan. Krisse Lipponen avaa kirjoituksessaan, mitä tapahtuu parhaiten menestyvissä organisaatioissa. Niissä yrityksissä ja yhteisöissä, missä sisäinen vuorovaikutus on pääosin myönteistä voidaan luoda paljon hyvää. Painotetaan vahvuuksia, vahvistetaan yhteisöllisyyttä, arvostusta ja välittämistä sekä yhteenkuulumisen tunnetta!

Luodaan jotain uutta hyvää